Logo Anlogistik

Politica de confidentialitate

A&N Logistik SRL  respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea cererii unei oferte de preț online. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, A&N Logistik SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Astfel, vă informăm în legătură cu următoarele aspecte:

Ce fel de date cu caracter personal culege site-ul?

Pentru obținerea unei oferte personalizate, clientul trebuie să introducă următoarele date personale: nume, prenume, companie, țară, adresa de email și numărul de telefon.

Pentru ce se folosesc datele?

Datele sunt folosite în scopul trimiterii unei oferte personalizate și pentru a contacta clientul pentru confirmarea primirii; informării clientului în legătură cu modificările care pot apărea pe parcurs și pot influența datele ofertei(probleme tehnice, decalaje etc); informării clientului în legătură cu promoțiile ocazionale practicate.

Cine are acces la aceste date?

Datele procesate în scopurile enumerate mai sus pot fi accesate exclusiv de catre reprezentanții legali și de asociații societății A&N Logistik SRL, precum și de catre angajați, pe perioada derulării contractului de munca cu societatea. După încheierea contractului de munca, angajatii nu mai au acces la sistemul de rezervări sau la server-ul de stocare.

Unde se stochează aceste informații?

Datele introduse de dvs. în momentul efectuării rezervării apar în sistemul nostru de ofertare, unde accesul este permis prin introducerea unui username și a unei parole. Accesul este permis administratorului, asociaților și angajaților, pe perioada desfășurării contractului specific cu societatea A&N Logistik SRL. Ulterior, accesul acestora este blocat.

Care sunt drepturile Dvs. legate de datele personale?

Dreptul de acces la informații: aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele personale prelucrate, scopul și modalitatea prelucrarii acestora.

Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal, daca acest lucru este necesar, contactând telefonic tel:+ 40 257 272 654 sau pe email norbert@anlogistik.ro un reprezentant A&N Logistik SRL.

Dreptul la eliminarea datelor/ ștergerea din baza de date: aveți dreptul să vă manifestați dorința de a vi se șterge datele cu caracter personal din baza de date, atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile colectării inițiale.

Dreptul la limitare: aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra doar în scopul validării cererii de ofertă și comunicării eventualelor modificări apărute în legătură cu statusul comenzii dvs., înainte de data trimiterii.

Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a obiecta la continuarea procesării datelor dvs. în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a ne solicita să transmitem mai departe datele pe care ni le-ați furnizat în format electronic.

Dreptul de a depune o reclamație: aveți dreptul să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor.